VERKSAMHET

Mina arbeten består främst av fristående skulptur och relief. Monumentala verk likväl som intima format, ingår i formvärlden.
Material jag mest använder mig av är: sten, trä, lera och brons.

  • Utställningar: galleri, konsthall, museum och skulpturpark.
  • Pågående utställning: projektledning, visning, och föreläsning.
  • Utsmyckningar i offentlig miljö: torg, park, grönområde, gård, fasad, vägg, entré, ljusgård, lunchrum, sammanträdesrum och korridor.
  • Miljögestaltning: som tex. vilrum, väntrum och andaktsrum.
  • Föredrag och kurs: i kreativitet, utbildning för vuxna.
  • Pedagogik: skapande verksamhet med barn.
  • Friskvård: kreativitetens betydelse för folkhälsan, personalvård i företag.
  • Föredrag och workshop.OFFENTLIGA UPPDRAG


WINGS OF SORROW Granit från Karelen 300x70x110 cm
Solnechnogorsk Stadspark, Ryssland.
Internationellt granit symposion Ryssland 2003
© Annika Löb MossbergKärra Centrum, Göteborg 1997
SAMTALSPLATS” 4 skulpturer på torget i blå labrador, röd granit, vit granit och diabas.
Mått:300x300x300 cm
Omgestaltning och uppfräschning av en 20 år gammal centrum miljö.
I samarbete med landskapsarkitekt.


Borås Högskola, Sandgärdet 2002
BRÖSTVÄRN” 2 st väggreliefer i diabas, uppsatta på vitputsad murvägg i ljusgård.
Mått: 43x6x60 cm
Statens konstråd


Bjurslätts Torg, Göteborg 2004
INNEVÅNARE” Skulptur på torget, i röd bohusgranit.
Mått: 290x140x120 cm
Varsam omgestaltning av torg i klassisk 50 -talsmiljö.
I samverkansgrupp med inblandade parter.

E-post annikalob@hotmail.com