TÄNKESPRÅK

Tro, att det är möjligt
Lust, att beskriva det
Känsla, att ledas dit

Människa och natur omskapas ständigt.
Livsformer omges av ett lyhört samspel,
i ett bejakande av liv och tillhörighet.
Att skapa är att delta i detta samspel.

En undflyende skulptur är inte lättfångad,
men det är lustfyllt att försöka.

Att skapa är mitt sätt att greppa livet.
När skulpturen talar säger den: jag är.